In 2013 diende de klimaatorganisatie al een aanklacht in. Twee jaar later kreeg Urgenda van de rechter gelijk: de Staat heeft een zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Het kabinet ging daarop in hoger beroep bij het gerechtshof en pas in 2018 volgde een uitspraak. Ook die werd door Urgenda gewonnen. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat een CO2-reductie van 25 procent het minimum is voor de Staat om te voldoen aan zijn zorgplicht.

Daarop volgde nog een cassatie bij de Hoge Raad, op initiatief van de Staat. “We willen in hoogste instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten”, zei demissionair minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover. De Hoge Raad moet nog uitspraak doen.

2021-05-07 21:25:39

Aangeboden door: nos.nl