Urgenda diende in 2013 een aanklacht in tegen de Nederlandse Staat over het klimaatbeleid, om Nederland te dwingen de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te dringen. In 2015 stelde de rechter de klimaatorganisatie voor het eerst in het gelijk en in 2018 gebeurde dat in hoger beroep opnieuw.

Tot twee keer toe was het oordeel dat de Staat een zorgplicht heeft voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat in 2020 een CO2-reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 het minimum is voor de Staat om aan die zorgplicht te voldoen. Een cassatieberoep hiertegen bij de Hoge Raad werd in 2019 verworpen, waarmee het vonnis definitief werd.

2021-06-27 13:24:32

Aangeboden door: nos.nl