Huisartsen, specialisten en hun belangenorganisaties willen dat er vaccinatiecampagnes komen die zijn gericht op mensen in achterstandswijken. Ze maken zich zorgen over de lage opkomst in die buurten. Initiatiefnemers van de brief aan het ministerie van Volksgezondheid zijn Shakib Sana, huisarts in Rotterdam, en Robin Peeters, internist in het Erasmus MC.

Volgens de artsen komt belangrijke informatie over de vaccins bij zo’n 35 procent van de bevolking niet terecht. Zij begrijpen of ontvangen de informatie niet die bij de coronapersconferenties door demissionair premier Rutte en minister De Jonge wordt gegeven.

Dat is goed merkbaar in achterstandswijken. Daar is de kans om besmet te worden twee keer zo hoog. Ook de kans om aan covid-19 te overlijden is twee keer groter dan bij andere mensen. De lage vaccinatiegraad kan – op termijn – leiden tot een ‘virusreservoir’, waaruit telkens herbesmettingen zullen ontstaan, waarschuwen zij.

‘Opkomst maar 30 procent’

Huisarts Sana merkt dat veel van zijn patiënten niet komen opdagen voor hun vaccinatieafspraak. De opkomst is tussen de 30 en 40 procent. Hij maakt zich daar grote zorgen over, omdat juist in de achterstandswijken de kans om ernstig ziek te worden groot is. Aandoeningen als suikerziekte, diabetes, longziektes en obesitas komen daar relatief veel voor.

Veranderingen in het vaccinatiebeleid, bijvoorbeeld rond de inzet van het AstraZeneca-vaccin, hebben volgens Sana geleid tot grote angst en twijfel. “Mensen krijgen bovendien eenzijdige informatie uit hun omgeving, waardoor ze gaan twijfelen en angstig worden. Ik probeer ze wel op andere gedachten te brengen, maar dat kost me drie kwartier per patiënt. Die tijd heb ik niet.”

Negatieve invloed sociale media

“Veel van deze mensen halen hun informatie van sociale media en zijn daardoor helemaal verkeerd geïnformeerd”, zegt Sana verder. “Ze denken bijvoorbeeld dat ze onvruchtbaar worden van het vaccin.”

Hij en collega-artsen willen daarom dat er een landelijke publiekscampagne komt, gericht op lokale media en lastig te bereiken bevolkingsgroepen. Ze willen dat in club- en buurthuizen betrouwbare informatie wordt verspreid, net als in de maatschappelijke opvang, migrantenorganisaties, kerken, moskeeën, asielzoekerscentra, en op bijvoorbeeld veelbezochte markten.

Verder stellen ze voor om boegbeelden uit de lokale gemeenschap te laten vertellen over hun vaccinatie.

2021-04-24 08:55:56

Aangeboden door: nos.nl