In deze Europese landen is werkloosheid deels voorkomen vanwege loonsteun aan bedrijven, maar de precieze voorwaarden voor die loonsteun verschillen per land. “In Nederland krijgt het personeel dat via loonsteun wordt uitbetaald hun volledige salaris”, zegt Wijffelaars. “Een Spanjaard krijgt maar 70 procent. Voor het herstel van de economie zal dat wel gaan uitmaken, want dat betekent dat deze Spanjaarden minder geld hebben overgehouden om te besteden.”

Onder meer die bestedingen van consumenten moeten de komende tijd de wereldwijde economie weer helpen herstellen. Dat werkt als een soort optelsom: hoe meer we uitgeven, hoe meer omzet bedrijven maken, hoe meer investeringen zij kunnen doen waardoor ze productiever worden, waardoor de economie uiteindelijk sneller groeit – dat is het idee.

In dat herstel van de economie in Nederland heeft Wijffelaars wel vertrouwen, onder meer vanwege het feit dat we weer vaker op plekken komen waar we geld kunnen uitgeven. Dat zie je in de grafiek hieronder. “We gaan nog steeds minder naar bijvoorbeeld bioscopen, winkelcentra en restaurants dan voor de crisis, maar je ziet een duidelijk herstel sinds halverwege april. Deze gegevens zeggen alleen iets over de hele korte termijn, maar mijn verwachting is dat dat doorzet.”

2021-05-22 11:55:09

Aangeboden door: nos.nl