Eerder vandaag was er een urenlang debat waarin alle fracties de kandidaten vragen konden stellen. Vrijwel iedereen pleitte voor meer dualisme {een duidelijker scheiding tussen de regering die regeert en het parlement dat controleert).

In het debat ging het onder meer over de vraag of in de formatie al dan niet afspraken zijn gemaakt over het voorzitterschap van Bergkamp. Zijzelf ontkende dat stellig en ook VVD en CDA spraken dat tegen.

Bergkamp omschreef zichzelf in het debat als iemand die benadrukt wat mensen verbindt en die oog heeft voor minderheden. Ook is ze naar eigen zeggen vasthoudend. Ze benadrukte dat ze, ook voor ze in de Kamer kwam. vaak vergaderingen heeft voorgezeten. “En de Kamervoorzitter is Champions League.”

2021-04-07 18:55:07

Aangeboden door: nos.nl