Ook Walid Somers herkent dit probleem. Als schuldhulpverlener heeft hij inzicht in de financiële situatie van een grote groep mensen. “We zien dat er serieuze bedragen worden overgemaakt naar buitenlandse goksites”, vertelt Somers. Hij ziet vooral een toename bij beroepsgroepen die gebonden zijn aan thuiswerken. “Alhoewel het op het eerste oog meestal om overzichtelijke bedragen gaat van tussen de 40 en 100 euro, is de frequentie hoog. Zo’n vier à vijf keer per dag.”

‘De rem gaat eraf’

Vanaf morgen wordt de Wet kansspelen op afstand (Koa) van kracht. Vanaf die dag kunnen online kansspelaanbieders zich aanmelden voor een vergunning. Met zo’n vergunning kunnen ze zich gaan richten op de Nederlandse markt, iets wat nu nog verboden is. Naar verwachting krijgen ongeveer veertig kansspelaanbieders in oktober een vergunning.

Verslavingsinstelling Jellinek vreest voor de gevolgen: “De rem gaat er met deze nieuwe wet af”, zegt preventiemanager Floor van Bakkum. Ook Steutel heeft zijn bedenkingen bij de nieuwe wet: “Al die bedrijven willen een stukje van de markt veroveren, met enorme reclamecampagnes tot gevolg”, zegt hij. “De verwachting is dan ook dat het aantal gokverslaafden verder zal toenemen”, stelt Brons.

Verslavingsarts Wilco Sliedrecht van De Hoop ggz zegt dat de wet eigenlijk ruimte geeft aan iets wat men liever niet ziet gebeuren. Toch is hij voorzichtig positief over de extra aandacht voor verslavingspreventie die deze wet zou moeten bewerkstelligen.

Komende jaar nog meer

Alhoewel Sliedrecht nog geen directe stijging ziet in het aantal aanmeldingen bij hun klinieken, noemt hij de zorgen wel gerechtvaardigd: “Toename van eenzaamheid, angst en stress kan leiden tot een vlucht in gedragsverslavingen. Er is altijd een vertraging tussen het ontstaan van problemen en het aankloppen bij hulpverlening”, zegt Sliedrecht. “Dus mogelijk gaan we de komende tijd wel duidelijk meer zien.”

Koen Burgerhout van de Parnassia Groep onderstreept dat: “En mensen zitten nu allemaal thuis, dus problemen worden waarschijnlijk zichtbaarder als de wereld weer opengaat.”

2021-03-31 16:01:40

Aangeboden door: nos.nl