Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten verplicht een premie tussen de 85 en 150 euro per maand gaan betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met dat voorstel komen werkgevers en vakbonden, die zijn verenigd in de Stichting van de Arbeid. Het kabinet zal voor de zomer laten weten of het dit plan gaat overnemen.

Dat er zo’n verplichte verzekering voor zelfstandigen komt, was afgesproken in het pensioenakkoord dat het kabinet vorig jaar sloot met werkgevers en vakbonden.

Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA eisten in ruil voor hun steun aan de plannen wel een vangnet voor de zogenoemde eenpitters. Als die door ziekte of een ongeval niet kunnen werken, hebben ze vaak alleen hun spaargeld om op terug te vallen.

Maximaal minimumloon

Door de verplichte verzekering krijgen zzp’ers 70 procent van hun laatstverdiende inkomen, met een maximum van 30.000 euro bruto per jaar. Dat komt neer op 1650 euro per maand, het wettelijk minimumloon.

Hoe hoog de premie precies wordt, hangt af van de keuze die de zzp’er maakt. Standaard wordt er na een ‘eigenrisicoperiode’ van een jaar uitgekeerd. De premie is dan 8 procent van het inkomen. Maar zelfstandigen kunnen er ook voor kiezen die periode te verkorten tot zes maanden of juist te verlengen tot twee jaar. In het eerste geval is de premie hoger, in het tweede geval lager.

De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk dat die keuzevrijheid er is, gezien de grote diversiteit onder zelfstandigen. De verzekering moet toegankelijk en betaalbaar zijn, met ruimte voor individuele keuzes. Het advies kwam tot stand na een half jaar van intensieve gesprekken met zelfstandigen, verzekeraars, overheid en politiek.

2020-03-03 09:46:01

Aangeboden door: nos.nl