Er zijn tegenvallers bij de afbouw van het gebruik van Gronings gas, waardoor er meer gas nodig blijft dan eerder was aangekondigd. Vier grootverbruikers lukt het niet om sneller af te bouwen en bij één afnemer, waarvan eerst werd verwacht dat die tijdig zou kunnen omschakelen op een andere brandstof, dreigt aanzienlijke vertraging. Ook is niet zeker of België in het gehoopte tempo van het gas uit Groningen af gaat.

Dat schrijft minister Stef Blok van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij uitlegt hoe de beloofde sluiting van het Groningse gasveld verloopt.

Alleen koude winter

De aankondiging van Bloks voorganger Wiebes om medio 2022 te stoppen met gaswinning in Groningen is iets te optimistisch geweest. Er zou alleen nog gas worden gewonnen als er sprake was van een extreem koude winter, beloofde Wiebes de Groningers.

Ook gaswinningsbedrijf NAM had al aangegeven dat er beter in 2022 helemaal gestopt kan worden, maar in de brief aan de Kamer staat dat er ook in de drie jaar na 2022 nog meer dan een miljard kuub gas uit het Groninger veld moet worden gehaald.

Voor 2022/2023 gaat het om 1,5 miljard, adviseert de Gasunie. De Groninger Bodem Beweging vindt dat veel te veel.

Backup nodig

Voor komend gasjaar (oktober 2021-oktober 2022) kondigde de minister al eerder aan dat er waarschijnlijk meer gas gewonnen moet worden: 3,9 miljard kuub dat door de NAM extra uit de grond gehaald moet worden. Dat gas moet dan worden opgeslagen in de gasopslag in Grijpskerk, vindt de minister, om als backup te dienen, voor het geval er een grote gasvraag ontstaat. Hij neemt daar later dit jaar een definitief besluit over.

De NAM, eigendom van Shell en Exxon, wilde de opslag in Grijpskerk in 2019 nog sluiten. Maar volgens het ministerie van Economische Zaken en de Gasunie is de opslag, met ruimte voor 3 miljard kuub gas, nu mogelijk dus toch nodig.

Kans op aardbevingen

TNO adviseert om het risico op aardbevingen door de extra winning nader te onderzoeken. Ook toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt dat de verhoging van de productie mogelijk kan leiden tot een tijdelijke verhoging van het seismische risico.

Vooralsnog gaat de minister ervan uit dat de huidige vertraging van de afbouw van de gaswinning geen effect heeft op de definitieve sluitingsdatum van het Groningse gasveld in 2028.

2021-06-25 17:31:26

Aangeboden door: nos.nl