Deels zal het pensioenverschil tussen mannen en vrouwen in de loop van de jaren afnemen. Vrouwen zijn de afgelopen decennia meer gaan werken dan de generaties van hun moeders en grootmoeders. Een vrouwelijke zestiger had in 2005 een pensioen van ruim 2000 euro per jaar opgebouwd bovenop de AOW, in 2014 was dit opgelopen tot zo’n 5500 euro per jaar.

Maar de curve van die stijging vlakt af. Knoef: “In dit tempo lukt het de komende twintig jaar niet om het gat te dichten”.

Partnerverlof en bewustzijn

Daarom dragen de Netspar-onderzoekers oplossingen aan om de verschillen tussen de pensioenuitkeringen aan mannen en vrouwen sneller te laten slinken. Een oplossing is om vrouwen te bevoordelen door hun arbeidsdeelname op te krikken, bijvoorbeeld door ook bij ongelijke geschiktheid voorkeur te geven aan een vrouwelijke sollicitant. Voor dit soort oplossingen voorzien de onderzoekers wel juridische hobbels.

“Een andere oplossing is arbeidsmarktbeleid om deeltijdwerk bij vrouwen te laten afnemen of juist bij mannen te laten toenemen”, zegt Knoef. Denk bijvoorbeeld aan de verruiming van het partnerverlof – zodat vrouwen minder worden gehinderd om te werken na een bevalling – en het verruimen van mogelijkheden voor thuiswerken.

Ook pleiten de onderzoekers voor betere informatie over pensioenen. Als vrouwen beter begrijpen wat minder werken uiteindelijk betekent voor hun pensioen, kan dat ertoe leiden dat ze minder in deeltijd gaan werken.

2021-09-29 07:05:01

Aangeboden door: nos.nl