Het NIDI onderzocht eerder op verzoek van de Tweede Kamer hoe de samenstelling van de Nederlandse bevolking er in 2050 uitziet en kwam tot acht mogelijke varianten, van krimp tot groei. Nu hebben ze de gevolgen daarvan onderzocht voor de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de zorg en het onderwijs.

Wat betreft de woningmarkt lijkt één ding zeker: het aantal eenpersoonshuishoudens gaat groeien. Dat komt doordat migranten en ouderen relatief vaak in hun eentje wonen en dat zijn ook de groepen waarvan het aantal mensen komende jaren stijgt. De politiek zou dit volgens het NIDI tegen kunnen gaan, bijvoorbeeld door de sociale uitkeringen en belastingen voor samenwonenden aantrekkelijker te maken of door voor woonvormen te zorgen die geschikt zijn voor deze groepen.

Te weinig mensen in de zorg

De kosten voor de zorg zullen door de vergrijzing flink oplopen, becijferde het NIDI. Bij een gemiddelde stijging van de levensverwachting nemen de uitgaven met 24 procent toe als de gezondheid niet verbetert. In deze berekening zijn de stijgende kosten voor behandelingen en medicijnen nog niet eens meegenomen.

Ook zijn er veel meer mensen nodig in de zorg: nu zijn dat er nog zo’n 400.000, dat moeten er bij een sterke vergrijzing in 2050 900.000 worden om op hetzelfde niveau te blijven.

Daarbij zou onderwijs kunnen helpen. Volgens het NIDI kunnen investeringen in het onderwijs zorgen voor een hogere arbeidsdeelname en houdt het mensen langer gezond. In 2050 zijn er naar verwachting veel meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen, wat een positief effect kan hebben op hun arbeidsdeelname.

Aandachtspunt is wel de positie van jongens in het onderwijs, want volgens de berekeningen zijn zij in 2050 relatief minder vaak hoogopgeleid. Daarnaast zou er extra aandacht moeten komen voor jongeren met een migratieachtergrond, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen.

2021-04-13 01:11:08

Aangeboden door: nos.nl