Dit zijn dus maatregelen uit Den Haag, maar de verantwoordelijkheid voor de woningbouw ligt in werkelijkheid al jaren niet meer bij het Rijk. In de jaren 90 liet het kabinet (samen met gemeenten en provincies) nog hele Vinexwijken bouwen – denk aan Leidsche Rijn bij Utrecht met ruim 40.000 bewoners. Maar sindsdien is huisvesting bijna helemaal naar lagere overheden overgeheveld, met het idee dat die beter zicht hebben op wat er lokaal nodig is.

Tot een paar jaar geleden ging dat goed. “We komen uit een tijd dat er weinig woningen nodig waren”, vertelt woningmarktexpert Peter Boelhouwer van de TU Delft. In 2013 pleitte de toenmalige Rijksbouwmeester zelfs voor een bouwstop, omdat er zoveel leegstand was. “Nederland is uitgebouwd.” Een jaar later stelde het Planbureau voor de Leefomgeving: “Nu woningen bouwen, is werken aan de leegstand van de toekomst.”

Toch kampen we inmiddels met de gevolgen van de economische crisis van ruim tien jaar geleden, zegt Boelhouwer. “Destijds is de productie ingezakt en zijn er bijna geen nieuwe bouwlocaties ontwikkeld. Die missen we nu dus.” Daarnaast gingen veel bouwbedrijven failliet en bezuinigden gemeentes op capaciteit voor vergunningsverlening. Ook dat leidt nu nog tot vertragingen in de bouw.

Niet tevreden?

Het kabinet heeft de afgelopen tijd wel al twee miljard uitgetrokken om de woningbouw te stimuleren. De ene helft voor subsidies aan gemeentes die nieuwbouwprojecten willen starten, de andere helft voor woningbouwcorporaties die willen bouwen. Maar dat vindt de Kamer dus niet genoeg. “We hebben de afgelopen twintig jaar gezien wat decentrale ruimtelijke ordening heeft opgeleverd”, zei Denk-Kamerlid Azarkan. “De rijksoverheid moet meer regie en meer verantwoordelijkheid nemen.”

Of en in hoeverre het kabinet extra maatregelen gaat nemen, daarover horen we binnenkort meer. Daags na het debat vroeg GroenLinks een nieuw debat aan met Van Veldhoven, tot verbazing van de Kamervoorzitter: “Het debat is gisteren geweest en jullie zijn niet tevreden?”

Dat bleek het geval, want een meerderheid stemde in met een nieuw debat over “de hele wooncrisis”.

2020-02-23 17:41:33

Aangeboden door: nos.nl