Een website moet van de Reclame Code Commissie stoppen met een actie waarbij zwangere vrouwen een blender krijgen als ze besluiten geen gebruik te maken van de vaccinatie tegen kinkhoest.

Met die gratis 22 wekenprik, die sinds december in het Rijksvaccinatieprogramma zit, zijn baby’s vanaf hun geboorte beschermd tegen de infectieziekte. Iedereen kan kinkhoest krijgen, maar vooral voor pasgeboren baby’s is het gevaarlijk.

De website Miss Natural Lifestyle ageerde ruim een maand geleden tegen de vaccinatie, door honderd zwangere vrouwen die aangaven zich niet te vaccineren een blender van 399 euro te geven. De site betwijfelt het nut van de “weerzinwekkende” vaccinatie en zet vraagtekens bij de veiligheid voor zowel moeder als kind.

De actie leidde tot ophef. “Stop dit aub. Op onze IC liggen kinderen dood te gaan door ziekten die door vaccinatie hadden kunnen worden voorkomen”, schreef bijvoorbeeld een kinderarts die werkzaam is in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen op Twitter. SP-Kamerlid Maarten Hijink noemde de oproep “idioot” en het RIVM meldde de actie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

2020-02-19 09:30:25

Aangeboden door: nos.nl