Helsloot vindt dat er evacuatieoefeningen moeten komen voor mensen die in de buurt van een spoorlijn wonen. Alleen op die manier kunnen omwonenden zich goed voorbereiden op een ramp. “Het is merkwaardig dat hulpverleners wel oefenen met rampenplannen, maar omwonenden niet. Daar is echt nog een slag te slaan.”

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zegt in het verleden samen met de gemeente Halderberge wel ‘oefeningen op papier’ te hebben gehouden. Daarbij werd een ramp ‘nagespeeld’. Maar volgens Harry Killaars, adviseur gevaarlijke stoffen van de veiligheidsregio, zou het goed zou zijn om na de coronatijd “eens een wijkje te ontruimen”.

“Uit onderzoek van TNO blijkt dat door een aantal kleine tips mensen een betere overlevingskans hebben. Wanneer mensen weten wat hun kansen zijn, worden ze alerter en zijn ze beter voorbereid bij dit soort ongelukken. Het is ook goed voor de bewustwording en om onrustgevoelens weg te nemen”, legt Killaars uit.

Leuk voor de bühne

Het Rijk heeft onlangs 5 miljoen euro uitgetrokken om het spoorvervoer in West-Brabant veiliger te maken. Er worden nu maatregelen genomen om te voorkomen dat vloeistoffen bij een ongeluk bij woningen of in oppervlaktewater terecht komen. Ook worden extra noodtoegangen naar het spoor aangelegd.

“Dat zijn kortetermijnoplossingen waar we niks aan hebben. Dat is leuk voor de bühne. Op de lange termijn lost het niks op”, reageert burgemeester Roks. Dat geldt volgens hem ook voor rampenoefeningen. “Oefenen is altijd goed, maar het is ook symptoombestrijding. Het gaat om de langetermijnoplossing.”

Roks denkt daarbij aan een nieuwe ondergrondse goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Antwerpen, buiten het bebouwde gebied. Een duur alternatief dat naar schatting zo’n vier miljard euro zou kosten. “Maar zet die kosten eens af tegen de meerwaarde van de huizen die we nu niet kunnen bouwen voor de toekomstige ontwikkeling van Roosendaal, Halderberge en Moerdijk”, stelt Roks daartegenover.

“Het gaat om een investering van vier miljard euro voor een periode van honderd jaar”, relativeert bewoner Gabriël van der Heijde. “Als er nu een beslissing wordt genomen, zijn de plannen over vijftien jaar uitgevoerd en kunnen de generaties na ons zich weer veilig voelen.”

2021-04-25 09:03:23

Aangeboden door: nos.nl