Bij vermoedens van seksueel misbruik of aanranding is de school verplicht een melding te maken bij de Onderwijsinspectie. Die beslist vervolgens of de school aangifte moet doen. Toch gebeurt ook dat lang niet altijd, zien de Inspectie, de vertrouwenspersonen, en de Stichting School en Veiligheid.

“Het is triest dat zoveel jongeren aangeven deze negatieve ervaring te hebben én vervolgens ook niet altijd durven te melden en zich niet altijd gehoord voelen”, zegt een woordvoerder van de Onderwijsinspectie. “Wij zien helaas ook dat scholen niet altijd goed op de hoogte zijn van de meldplicht, daarom gaan we daar de komende tijd meer aandacht aan besteden.”

Demissionair onderwijsminister Slob zegt bezig te zijn met een wetswijziging. Daardoor moeten scholen niet alleen bij vermoedens van misbruik bij de Onderwijsinspectie aan de bel trekken, maar ook bij bijvoorbeeld ongepaste opmerkingen of aanrakingen.

“Want nu kan het best zijn dat leerlingen het wel op school vertellen, maar voor de rest gebeurt er dan niks mee en komt het verhaal niet buiten de school. Door scholen seksuele intimidatie ook verplicht te laten melden, kan de Onderwijsinspectie veel beter toezicht houden. We moeten zorgen dat een school voor alle leerlingen een veilige school is”, aldus Slob.

2021-04-15 08:03:51

Aangeboden door: nos.nl