In Den Haag heeft het Mesdag-Zuivelfonds een alternatieve berekening van de stikstofdata van het RIVM gepresenteerd. Het aandeel van de landbouw is volgens de boerenorganisatie niet 46 procent, maar 25 procent. Volgens het RIVM rekent het Mesdagfonds per ongeluk ook alle waternatuurgebieden mee, waar niet tot nauwelijks stikstofproblemen zijn.

Boerenorganisaties zijn al jarenlang kritisch over de rekenmethoden van het RIVM. Ze vinden dat het aandeel van de landbouw te hoog wordt voorgesteld, waardoor het onterecht is dat het stikstofbeleid zich met name op de landbouwsector richt.

‘Redeneerfout’

In de presentatie richtte het fonds de pijlen op de commissie-Remkes, die het kabinet adviseerde over de stikstofproblemen. Remkes gaat uit van 46 procent van de landbouw, maar rekent daar heel Nederland in mee. Volgens de boerorganisatie zou het cijfer dus heel anders zijn als je alleen naar de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden zou kijken, namelijk 25 procent.

Volgens Kees van Luijk van het RIVM lijkt het erop dat ze een redeneerfout hebben gemaakt. “Het Mesdagfonds heeft waarschijnlijk gekeken naar alle 160 natuurgebieden in Nederland, niet alleen naar de 118 natuurgebieden die stikstofgevoelig zijn.” In de persconferentie gaf de onderzoeker van het Mesdagfonds toe inderdaad ook alle waternatuurgebieden te hebben meegerekend. Daardoor is het aandeel van de scheepvaart in zijn berekeningen een stuk hoger, en dat van de landbouw veel lager.

2020-02-20 17:14:17

Aangeboden door: nos.nl